جملات زیبای بزرگان
سخنان و جملات کوتاه بزرگان 
قالب وبلاگ


نادان ترين ديوانسالاران آناني هستند که مردم را نادان مي پندارند . حکيم ارد بزرگدانشگاه تمام استعدادهاي افراد از جمله بي استعدادي آنها را آشکار مي کند. آنتوان چخوفبهتر است که در اين دنيا فکر کنم خدا هست و وقتي به دنياي ديگر رفتم، بدانم که نيست و اين بسيار بهتر از اين است که در اين دنيا فکر کنم خدا نيست و در آن دنيا بفهمم که هست. آلبر کاموتا مردم بر داشته ها و حقوق اجتماعي خويش آگاه نشوند گامي براي بدست آوردن آن بر نمي دارند . حکيم ارد بزرگهر شکلي از حکومت محکوم به نابودي با افراط در همان اصولي است که بر آن بنا نهاده شده است. ويل دورانتمردم دو دسته اند، يا گول مي خورند يا گلوله. از دفتر خاطرات يک ديکتاتوربسياري از پدران و مادران فرهمند ، فدايي آرزوهاي بزرگ فرزندان خويش هستند . حکيم ارد بزرگمن هيچ راه مطمئني به سوي خوشبختي نمي شناسم اما راهي را مي شناسم که به ناکامي منجر مي شود: گرايش به خشنود ساختن همگان. افلاطونكسي كه عبادت هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله عليهاهر چه بزرگتر باشي تنهاتر هستي . حکيم ارد بزرگيگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است که تقسيمش کنيم . پول شرربراي اينکه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي کند بايد از قسمتي از توقعات خود بکاهد. شامفوردرون ما ميدان جنگ و ستيز نيست بجاي آنکه خود را سرزنش کنيم خويشتن خويش را بستاييم . حکيم ارد بزرگخالي بودن دل از کينه و حسادت، از خوشبختي بنده است . حضرت امام علي (عليه السلام)خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوفتمام چيزى که خدا از بشر مى خواهد يک قلب آرام است . ميستر اکهارتادب و کردار نيک از جهان بزمگاهي خواهد ساخت . حکيم ارد بزرگبهترين شما کسي است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم کساني هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .حضرت زهرا سلام الله عليهادانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفيتي که براي کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي که اندوخته اند . برنارد شاوهر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شـود و يكـى از آن دو رضايت ديگرى را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود . امام حسين عليه السلامشراره هاي آتش دل تا به آسمانها کشيده مي شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد . حکيم ارد بزرگانسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ کدام به هم شبيه نيستند اديسونجز به يكى از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، يا صاحب مروت، يا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد . امام حسين عليه السلاممردآن است که هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . رومن رولانبا سفر ، ياد رخدادهاي هولناک را کمرنگ کنيم . حکيم ارد بزرگصدقه، خشم پروردگار را فرو مي‌نشاند . رسول خدا صلي الله عليه و آلهمردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشکار مي گردد . لرد جوينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسيواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است . حکيم ارد بزرگمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا که گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديدبراستي که خداوند عزوجل رحم مي نمايد مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق عليه السلاممردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . گوتهدست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکيم ارد بزرگزبان، حيوان درنده است، اگر رها شود مي گزد  . امام علي عليه السلاممرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي کند . کنفوسيوسخوشبختي توپي است که وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي کند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريانكسي كه مزه رنج و سختي را نچشيده، نيكي و احسان در نزد او جايگاهي ندارد . امام موسي كاظم عليه السلامهنرمند و نويسنده مزدور ، از هر کشنده اي زيانبارتر است . حکيم ارد بزرگگاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است . نيوتونخوشبختي يعني هماهنگي با حوادث روزگار . فلوبراهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . حکيم ارد بزرگدعايي كه بيشتر اميد اجابت آن مي رود و زودتر به اجابت مي رسد،‌ دعا براي برادر ديني است در پشت سر او .  امام موسي كاظم عليه السلامانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگيکي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. لوبونعالم باشى يا جاهل ، خاموشى را برگزين تا بردبار به شمار آيى ; زيرا خاموشى نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است . امام صادق(ع)روان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند . حکيم ارد بزرگخطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هرکسي را نيز . فردريش نيچهبشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش مي کند که خوشبخت است . آندره مصورااحسان و نيكى كامل نباشد،مگر با سه خصلت:شتاب در آن،كم شمردن بسيار آن و منت ننهادن بر آن . امام صادق(ع)ستيزه جويان ، کشته انديشه هاي پليد خويش خواهند شد . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانآنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاواتآنکه همسايه مرگ است از چيزي نمي هراسد . حکيم ارد بزرگدو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي ، و ناسپاسي از پدر و مادر . پيامبر اكرم (ص)اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بوداانسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پيربرچسب‌ها: سخنان بزرگان, جملات کوتاه, سخن با ارزش, سخنان قصار, سخنان زیبا, سخنان حکیمانه, جملات حکیمانه, جملات بزرگان, سخن بزرگان, سخنان پنداموز بزرگان, سخنان جالب, جملات قصار, سخنان کوتاه جملات, جملات زیبا
[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 4:17 ] [ لاله اشرفی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

جملات كوتاه ، دانشمندان روانشناسی ، سخنان بزرگان و جملات حكيمانه ، جملات حكيمانه ، جملات کوتاه از بزرگان ودانشمندان ، سخن بزرگان تاریخ ، سخنان ریاضیدانان جهان ، کتاب جملات قصار ، سخنان اميد بخش ، [جملات قصار دانشمندان ، حرف های پند اموز بزرگان ، جملات پند آموز بزرگان ، سخنان برگزیده از بزرگان و اندیشمندان ، سخنان حكيمانه از بزرگان ، سخناني از بزرگان و دانشمندان ، جملات كوتاه از بزرگان ، سخنان بزرگان و جملات حكيمانه از بزرگان دانشمندان ، از سخنان بزرگان ، سخنان قصار و حکیمانه ، سخن ، sokhan bozorgan ، بهترین سخنان بزرگان ، حرفهای بزرگان ، بزرگان ، سخنان بزرگان دنیا ، جملات زيبا از بزرگان ، سخنان پندآموز ، جملات روانشناسی ، جملات پند اموز ، سايت تبيان ، سخنان بزرگان و دانشمندان ، جملات زیبای بزرگان ، سخنان حكيمانه ، سخنان ماندگار ، جملات حکیمانه ، سخن بزرگان
امکانات وب